Yönetim Bilgileri

  • Toplamda 5 giriş hakkınız bulunur.
  • Toplamda 5 giriş hakkınız kaldı.
  • Bu giriş haklarının tamamını kullandığınızda ve sonuç itibari ile giriş işlemini gerçekleştiremediğinizde sistemde 1 gün süre ile bloke edilirsiniz.
  • Form verilerini yanlış doldurmak da giriş hakkı kaybına neden olur.
  • Giriş hakkı kazanım ve kaybetme kanaati yönetime aittir.
Oturumum açık kalsın!